piątek, 10 kwietnia 2009

Easter - Slownictwo na Wielkanoc

Oto lista najczęściej używanych słówek tematycznych związanych ze świętami Wielkanocy oraz okresem poprzedzającym te święta:

 • Ash Wednesday ['æʃ wenzdi] - Środa Popielcowa (Popielec)
 • celebration [selə'breɪʃən] - świętowanie, uroczystość
 • celebrate [selə'breɪt] - świętować, obchodzić
 • chick [tʃɪk] - pisklę, kurczę
 • chicken ['tʃɪkən] - kurczak
 • Christian ['krɪstʃən] - wierny, chrześcijanin
 • Christianity [krɪstʃ'iænɪti] - chrześcijaństwo
 • cross [krɔs] - krzyż
 • crucifixion [krusɪ'fɪkʃən] - ukrzyżowanie
 • custom ['kʌstəm] - zwyczaj, obyczaj
 • Easter ['istər] - Wielkanoc
 • Easter Bunny ['istər bʌni] - zajączek wielkanocny
 • Easter egg ['istər eg] - pisanka, jajko wielkanocne
 • Easter lamb ['istər læm] - baranek wielkanocny
 • Easter Monday ['istərmʌndi] - śmigus-dyngus
 • Easter Sunday ['istər sʌndeɪ] - Niedziela Wielkanocna
 • feast [fist] - ucztować, obchodzić uroczyście, święto
 • Good Friday ['gʊd frɑɪdi] - Wielki Piątek
 • holy ['həʊli] - święty
 • Holy Week ['həʊli wik] - Wielki Tydzień
 • Jesus Christ ['ʤizəskrɑɪst] - Jezys Chrystus
 • Lent-Post ['lent - pəʊst] - Wielki Post
 • Palm Sunday ['pɑm sʌndeɪ] - Niedziela Palmowa
 • resurrection [rez'ərekʃən] - zmartwychwstanie
 • Shrove Tuesday [shrove tuzdi] - ostatki, tłusty wtorek (przed Wielkim Postem)
 • spring [sprɪŋ] - wiosna
 • sprinkle ash [s'prɪŋkəlæʃ] - posypywać popiołem
 • tradition [trə'dɪʃən] - tradycja
 • traditional dishes [trə'dɪʃənəl dɪʃəz] - tradycyjna potrawa, danie
 • traitor Judas ['treɪtərʤudəs] - zdrajca Judasz
 • Twelve Disciples ['twelvdɪsɑɪpəlz] - dwunastu apostołów

  Aby trwale utrwalić sobie to słownictwo, posłuchać wymowy lektora, wydrukować sobie fiszki do nauki z tego tematu zapraszam na stronę:
  http://www.slownictwo.pl/?f=wielkanoc
  Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
  życzę zdrowych, spokojnych i radosnych dni
  spędzonych w gronie najdroższych Ci osób.

  Niech fakt Zmartwychwstania Pańskiego
  przyniesie Ci pokój ducha, wewnętrzną radość
  i nadzieję na lepsze jutro.

  Happy Easter!

 • 2 komentarze:

  1. Nie ma tam błędy w tłumaczeniu celebration? Chodzi mi o to że to chyba nie jest czasownik tak jak tam się tłumaczy.

   OdpowiedzUsuń
  2. Shrove Tuesday? nie powinno być czasem Shrove Thursday, bo tłusty to chyba czwartek jest.

   OdpowiedzUsuń